Verksamhetsplan 2021/22

Verksamhetsplan 2021 - 22 för Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs

 

  • Starta nya aktivitetsområden för att motverka isolering och ensamhet bland medlemmarna i medlemsföreningarna.

  • Marknadsföra vår fina geografiska placering i Uppsala för rehabiliterings syften och nyttjande av befintliga resurser.

 

  • Att fortsätta att befästa och organisatoriskt utveckla den egna verksamheten på gården till handikapprörelsens fromma. Exempelvis öka tillgängligheten för funktionshindrade med fiberkabel, hörselslinga och hjärtstartare.

  • Att forsätta utveckla samarbetet med daglig verksamhet.

 

  • Att fortsätta arbetet med att förnya det föråldrade elektriska systemet i hela fastigheten.

 

  • Att fortsätta renovera Birgittastugan och ”Hönshuset”så de kan hyras ut till annan verksamhet.

  •  Att öka nyttjandet av gården via marknadsföring bland medlemmarna samt övriga samhället.

  • Att Corona-virus anpassa fastigheten, marknadsföring samt aktiviteter.