top of page

Donationsbrevet

IMG_1114.jpg

              Historik

Föreningsgården Ekolnsnäs har en lång och intressant historia som är kopplad till Uppsala Universitet. Universitetet, som är ett av de äldsta i Europa, grundades år 1477 men hade det svårt ekonomiskt under sina första århundraden. Det ändrades år 1624 när Kung Gustav II Adolf donerade över 300 gårdar och andra tillgångar till universitetet, vilket gav det en stabil grund att utvecklas på. Det var också början på Uppsala Akademiförvaltning, som idag förvaltar fastigheterna åt universitetet.

En av de gårdar som ingick i donationen var Ekolnsnäs, som ligger vid Ekoln, en del av Mälaren. Gården har använts för olika ändamål genom åren. Under andra världskriget blev den ett hem för finska krigsbarn som flydde från kriget i Finland. År 1948 tog De Vanföras Förbund (DVF) över gården och använde den som lägergård för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Senare bytte DVF namn till De handikappades Riksförbund (DHR) och fortsatte att driva gården fram till 2011. Då tog Handikappföreningarnas Samarbets Organ (HSO) över ansvaret för gården.

År 2015 bildades en ny ideell förening, Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs, som är oberoende av universitetet och HSO. Föreningen har som mål att skapa en mötesplats för föreningar med funktionsvariationer i länet och att bevara gården som ett kulturhistoriskt minnesmärke.

Ekolnsnäs barnhem bild med sjuksköterska och 6 barn
Ekolnsnäs barnhem bild på barn och sköterska
Ekolnsnäs barnhem bild på anställda
Ekolnsnäs barnhem bild på 2 barn och 1 sköterska
bottom of page