Verksamhetsberättelse 2021

Under året har styrelsen haft 13 möten, alla i någon form av hybridmöte.

Året 2021 Bestod till stor del av bokningar och avbokningar alltefter hur pandemin grasserade. Permitteringen av personalen fortlöpte därför t.o.m. 30:e september, därefter återgick vi till normal bemanning. Hösten medförde ett litet andningshål då våra gäster kunde fullfölja sina bokningar.

Under året har vi p.g.a. gästbrist kunnat ägna oss åt annat såsom; parkeringsplatser är iordningsställda, vägbommen är på plats, båten såld, brunnen för tillvatten till Sjöstugan och Birgittastugan är säkrad, lekstugan är såld och flyttad till annan plats på tomten för att användas som kaffe/glasskiosk.

Samarbetet med Karls Ro Scoutkår löper på som tidigare med tillägget att de hyr våra lokaler under höst, vinter och vår kvällstid månd. - fred. för sina medlemsaktiviteter.

Samarbetet med Uppsala kommun (daglig verksamhet) fortlöper som tidigare.

Vi har startat ett samarbete med Devebo (daglig verksamhet) som kommer till oss tre ggr/vecka för att arbeta utomhus (vedsågning, klyvning och stapling, hålla undan sly och andra utomhussysslor). I samband med detta har Birgittastugan renoverats och ställts i ordning för att användas som "lunchbod".

Vid ett samarbete med konstlabb anordnades ett musikevenemang "Music by the Lake". Det blev ett lyckat experiment som resulterade i en mobil scen som kan använd föreningar i framtiden.

Hjärt,- och Lungsjukas förening ihop med Fibromyalgiföreningen har donerat en hjärtstartare till Föreningsgården Ekolnsnäs till minne av Olavi Lång.

1:a Advent startade julborden för våra medlemsföreningar och det blev (efter avbokningar) totalt 5 st