top of page

Verksamhetsberättelse 2023

Under året har styrelsen haft 7 möten, både på Zoom och på plats.

Året 2023 har det kommit tillbaka externa hyresgäster som innan pandemin.

I år har vi kunnat byta ut larmet så inte vår personal inte behöver åka hit vid ett larm, ännu en gång tack vare ett bidrag från DHR. Det tackar vi för igen.

Måla och skapa grupperna i samarbete med Vuxenskolan fortgår i vår regi, båda grupperna är mycket aktiva.

Samarbetet med daglig verksamhet fortsätter, de kommer till oss nästan varje vecka för att arbeta utomhus (vedsågning, klyvning och stapling, hålla undan sly och andra utomhussysslor).

De intar fortfarande sin lunch och fika i Birgittastugan under sommaren, annars i Villa Nyström. Genom samarbete med Uppsala kommun har vi även en resursperson till som kommer några dagar i veckan och hjälper till framför med utomhus arbetet. Han är mycket duktig och trivs hos oss och vi trivs med honom.

Sommaren blev arbetsam igen för vår personal då den ansvariga för kontor och handledare gick i väggen på grund av förra sommarens arbetsbelastning. Hon som blev anställd hösten 2022 har visat sig vara mycket bra och kunde även hjälpa till med bokning och fakturering.

För första gången stängde vi ner Ekolnsnäs för ledighet under vardagarna när det inte var uthyrt.

Det har även varit lite volontärer på plats och hjälpt till med utomhus arbetet. Men vi skulle behöva fler som intresserar sig för Ekolnsnäs.

De nya broschyrerna blev färdiga under året. Bra jobb av Anton i styrelsen.

Det blev inga julbord i vår regi i år på grund av sjukskriven personal.

Tyvärr har det varit några externa hyresgäster som har misskött sig i år så vi har varit tvungna att anlita extra personal för städning.

Vår yttertrappa har spruckit, det är en stor kostnad igen för oss, då vår hyresvärd anser att vi har så låg hyra så den får vi bekosta själva. Förhandling pågår.

bottom of page