Verksamhetsberättelse 2020

Vi höll 10 st styrelsemöten under året varav 5 var digitala.

I februari var bokningsläget för året mycket bra, vilket ändrades snabbt i mars. Då avbokades hela våren snabbt och sedan undan för undan även sommarens bokningar.

F.o.m. 17 mars permitterades René och Nilla till 40% av en heltid.

 

Göran som är anställd av HSO Uppsala kommun drabbades inte, han arbetade vidare på 100 %.

Trots frånvaron av gäster fanns det gott om arbetsuppgifter, ute såväl som inne. Från 1/8 ökade vi Renés och Nillas arbetstid till 60%.

René lyckades sälja mötesmöjligheter utomhus pga det fantastiska läget gården har.

 

Göran kunde börja renovera Sjöstugan, 2 sovrum med 2 bäddar vardera blev resultatet under våren och försommaren.

 

Vi kunde därmed testuthyra sagda stuga några veckor som semesterboende under sommaren vilket föll bra ut.

 

Pandemin förstärktes igen till hösten varvid vi beslöt att påskynda renoveringen av stugans kök och bad.

Vid årets slut var köket nästan klart och i badrummet fanns nu en dusch, varmvatten beredare samt en ny mulltoa. Sommaren 2021 kommer stugan att fungera som semesterboende.

Anslutning till det önskade kommunala vattnet och avloppet blev inte av, det blev för dyrt. Uppsala Akademiförvaltning tog på sig att installera UV-ljus till vårt källvatten, rensa alla vattenlednningar och sätta in vattenavhärdning. Det blev klart i juni.

RBU beslöt att trotsa Coronaviruset och ha sitt årliga barn läger 2 veckor i juni. Det kom inte så mycket barn som det brukar men tillräckligt för dem att iscensätta sitt läger.

 

Sommaren var tidvis varm och många människor hade stannat hemma sedan Corona-viruset hade spritt sig i samhället. Det gjorde att dessa människor ville komma ut i friska luften och vara vid stranden vilket gjorde att det blev för tätt mellan människorna, framför allt när gården var uthyrd. Vi fick kontra med att be dem som inte hörde hemma där att lämna gården. Det var inte så poulärt men nödvändigt för att säkra upp för dem som hyrde av oss.

Andra problem som dök upp under helger och kvällar var människor som ville träffas ute och ansåg att vår gård var lämplig för ändamålet med stora grupper och grillning under tiden för eldningsförbud. Ungdomar med både bilar och släp med sjöscooter använde också vår gård som bas. Det krävdes viss bevakning av oss för att motverka sådant.

Volontärgruppen utförde under våren och sommare stordåd med rensning inne i vår skog samt vassröjning. Gruppen träffades 4 ggr och några enskilda kom och röjde vass lite då och då.

Vi hade gläjen att trots allt ha 2 skolelever som PRAO under 3 veckor under sommaren. Det resulterade i att Sjöstugan blev helt ommålad på utsidan. Allt rött, vitt och grönt på plats.

På sensommaren, när andra vågen av Corona-pandemin bröt ut avbokades allt för hösten även våra poulära julbord. Då satsade vi på att digitalisera gården för att kunna hjälpa våra föreningar att kunna hålla möte på ett säkert sätt. Vi införskaffade en TV och portabel dator för ändamålet.

En av våra styrelsemedlemmar, Anton, läste digital design och marknadsföring på högskolan och skulle inför examen göra praktik. Pga pandemin fanns inga praktikplatser som brukligt så vi gjorde upp med högskolan om att Anton kunde göra sådan praktik hos oss. Uppgradering av ”loggan”, göra om hemsidan samt hjälpa till med marknadsföringen i form av reklamblad.

 

Det fanns ett beslut om att installera en luft-luft värmepump på övervåningen. Det gick om intet då det enligt installatören var omöjligt. Vi bytte ut de 40 år gamla elementen i stället.

Pianot lyckades René bli av med dock ej båten med motor och trailer. Vi försöker igen 2021.

Den planerade verkstan i Birgitta stugan är klar. Ny ytterdörr och ramp för att kunna ta in maskiner för översyn och service är på plats.

Pga den röjning som volontärgruppen gjort i lunden upptäckte vi lite stenplattor. Vi grävde fram en stensatt uteplats under de stora bokarna. Vi kommer att forsätta med röjningsarbetet i lunden.