top of page

Valberedningen förslag

Valberedningens förslag till Årsmötet 2023 för Föreningsgården Ekolnsnäs

 

 

Valberedningen föreslår att styrelsen går ner till 7 ledamöter och inga ersättare.

 

Valberedningensförslag till styrelseledamöter och ordförande:

Ordförande 1 år                                  Birgitta Lång, nyval

Ledamot 2 år                                        Eva Hessling, omval

Ledamot 2 år                                        Caroline Kronke, omval

Ledamot 2 år                                        Fredrik Larsson, nyval

 

Kvarstår till 2024:

Marie Siberg

Stina Rosén

Anton Dahlström

 

Valberedningens förslag till Revisor och ersättare

 Revisor 1 år                                          Urban Arbin, omval

 

Revisorsersättare 1 år                        Zahra Lifvendahl, omval

bottom of page