Valberedningen förslag

Valberedningens förslag till årsmötet den 9 maj 2021 kl. 14:00

Uppdrag

Valberedningen som består av Kiki Alfredsson och René Mosegaard har arbetat i enlighet med den arbetsordning som föreligger valberedningen och där huvuduppgiften är att till årsmötet föreslå ledamöter till styrelsen för kommande år.

Valberedningens utvärdering av styrelsen har gett intryck av ett väl fungerande arbetslag. Ledamöter har tvååriga mandatperioder medan ordförande, ersättare och revisorer har ettåriga.

På grund av personliga omständigheter har vår revisor Olavi Lång valt att inte ställa sig till förfogande för omval.

 

Valberedningen föreslår följande mötesfunktionärer till årsmötet:

Förslag till årsmötes ordförande: Angelique Blix

Förslag till justerare tillika rösträknare: Anton Dahlström + en till på Ekolnsnäs. Kiki Alfredsson kan ställa upp.

Förslag till mötessekretärare: Ingor Lind

Förslag till styrelse:

(1 år) Förslag till ordförande: Inger Hjelte omval

(0 år) Förslag till ledamot Eva Hessling Jansson omval 2 år

(0 år) Förslag till ledamot Shaheena Akhalaque omval 2 år

(2 år) Anton Dahlström (1 år kvar på sitt mandat)

(2 år) Ledamöter Caroline Kronke (1 år kvar på sitt mandat)

Förslag till ersättare:

(1 år) Stina Rosén (1 år) omval

(1 år) Johan Jansson (1 år) nyval

Förslag till revisor:

(1 år) Birgitta lång (1år) nyval

Förslag till revisor ersättare:

(1 år) Ludvig Arbin (omval)