Valberedningen förslag

Valberedningen har arbetat med uppgiften att bereda förslag till föreningens årsmöte.

Valberedningens utvärdering av styrelsen har gett intryck av ett väl fungerande arbetslag, även detta år.

Ledamöter har tvååriga mandatperioder medan ordförande, ersättare och revisorer har ettåriga.

Ordförande Inger Hjelte har valt att inte ställa sig till förfogande för omval.

 

Valberedningen föreslår följande mötesfunktionärer till årsmötet:

Årsmötesordförande: Angelique Prinz Blix 

Justerare tillika rösträknare: vakant

Mötessekreterare: Birgitta Lång

 

Förslag till styrelse:

Ordförande: Fredrik Larsson nyval 1 år

Ledamot 1: Eva Hessling Jansson, har 1 år kvar på sitt mandat

Ledamot 2: Shaheena Akhalaque, har 1 år kvar på sitt mandat

Ledamot 3: Caroline Kronke Omval 1 år (utfyllnads) 

Ledamot 4: Anton Dahlström Omval 2 år

Ledamot 5: Birgitta Lång nyval 2 år

Ledamot 6: Marie Siberg nyval 2 år

 

Förslag till ersättare:

Ersättare 1: Stina Rosén 1 år omval

Ersättare 2: Johan Jansson 1 år omval

 

Förslag till revisor: 

Revisor: Ludvig Arbin (nyval) 1 år

 

Förslag till revisorsersättare: 

Revisorersättare: Zarah Lifvendahl (nyval) 1 år

Valberedningen:

Kiki Alfredsson, ställer sig till förfogande för omval 2022

René Mosegaard, ställer sig inte till förfogande för omval 2022