Resultaträkning 2020

Noter till 2020 års redovisning

  • 5190 Övriga fastighetskostnader 82.343 kr, där ingår även 5070 reparation och underhåll av lokaler, 29.362 kr. Dessa pengar har lagts ned på renovering av Sjöstugan (kök, dusch/toalett samt 2 sovrum) och ommålning av hela husets utsida, vitt och grönt.

 

  • 5060 Städning och renhållning inkluderar även vatten och avlopp 17.152 kr, och 5410 förbrukningsinventarier, 9.468 kr samt förbrukningsmaterial 6.149 kr

 

  • 5050 Lokaltillbehör, 31.517 kr verktyg, möbler, hushållsartiklar o.d.