top of page

Medlemsföreningar

Föreningslista

 • Förtroendevalda
  Förtroendevalde från 26 mars 2023 Styrelsen Ordförande: Birgitta Lång Ledamot 1: Fredrik Larsson Ledamot 2: Eva Hessling Jansson Ledamot 3: Marie Siberg Ledamot 4: Anton Dahlström Ledamot 5: Caroline Kronke Ledamot 6: Stina Rosén Revisorer Revisor: Ludvig Arbin Revisorersättare: Zarah Lifvendahl Valberedningen Kikki Kirk Bride (sammankallende) Anneli Djurklou
 • Årsmöte 2024
  Planenligt årsmöte söndagen den 24 mars kl. 13.00
 • Stöd oss
  Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs är en ideell organisation. Det innebär att vi inte tar ut några vinster eller tjänar pengar på gåvobrev, arv eller donationer. Donationer används till örenmärkta projekt och/eller underhåll och skötsel av gården. Önskar du skänka en gåva? då är du välkommen att göra en inbetalning till vårt bankgironummer: 256-5844 eller betala med swish tel. 123 63 77 493 märk inbetalningen med "gåva"
 • Historia
  Föreningsgården Ekolnsnäs har en lång och intressant historia som är kopplad till Uppsala Universitet. Universitetet, som är ett av de äldsta i Europa, grundades år 1477 men hade det svårt ekonomiskt under sina första århundraden. Det ändrades år 1624 när Kung Gustav II Adolf donerade över 300 gårdar och andra tillgångar till universitetet, vilket gav det en stabil grund att utvecklas på. Det var också början på Uppsala Akademiförvaltning, som idag förvaltar fastigheterna åt universitetet. En av de gårdar som ingick i donationen var Ekolnsnäs, som ligger vid Ekoln, en del av Mälaren. Gården har använts för olika ändamål genom åren. Under andra världskriget blev den ett hem för finska krigsbarn som flydde från kriget i Finland. År 1948 tog De Vanföras Förbund (DVF) över gården och använde den som lägergård för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Senare bytte DVF namn till De handikappades Riksförbund (DHR) och fortsatte att driva gården fram till 2011. Då tog Handikappföreningarnas Samarbets Organ (HSO) över ansvaret för gården. År 2015 bildades en ny ideell förening, Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs, som är oberoende av universitetet och HSO. Föreningen har som mål att skapa en mötesplats för föreningar med funktionsvariationer i länet och att bevara gården som ett kulturhistoriskt minnesmärke.​
bottom of page