Kallelse till årsmöte 2021

Du kallas härmed till Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs årsmöte söndag den 9 maj kl. 14.00

På grund av den pågående Corona pandemin har vi beslutat att vi kör ett hybrid möte.

 

Det vill säga att årsmötesordförande, styrelsen och valberedningen erbjuds möjlighet att delta fysisk på plats i våra lokaler på Lövängsvägen 49, ni från styrelsen som inte kan komma hit samt övriga medlemsföreningar erbjuds möjlighet att koppla upp sig digitalt via zoom eller telefon. (information samt zoom länk finns längre ner ) 

Vi ber er representanter för medlemsföreningar att kontakta oss på e-post ekolnsnas@gmail.com eller telefon 018 490 23 23 senast den 6 maj för att anmäla ert deltagande för att kunna fastställa röstlängden.

Alla årsmöteshandlingar kommer successivt att finns tillgängliga på denna sida.

Instruktioner för deltagande via zoom: 


Har du inte zoom klienten installerad, börja med att ladda ner programmet här: 

https://zoom.us/download 

 

Klicka på nedanstående länk för att öppna zoom klienten: 

 

https://us02web.zoom.us/j/89297130680?pwd=ZEcvRXArS0lEYWduOEVzTUJERkxwdz09

Knappas sedan in mötes ID samt lösenord i klienten ifall den frågor efter detta.

Mötes ID: 892 9713 0680

Lösenord: 1234

Har du inte möjlighet att koppla upp via internet, kan du istället ringa in till mötet på detta nummer:
Ring tel: 08 4468 2488

Därefter kommer en Engelsk talande röst fråga efter "mötes ID" och du knappar in den 11 siffriga kod enligt nedan och avslutar med fyrkant.

 

Knappa in Mötes ID: 892 9713 0680 avsluta med #

Ibland behövs även lösenordet, knappa in den 4 siffriga kod enligt nedan och avsluta med fyrkant.

Knappa in Lösenord: 1234 avsluta med #

Obs. Viktigt: Kom ihåg, vänligen anmäl ditt deltagande senast onsdag den 6 maj till ekolnsnas@gmail.com