top of page

Kallelse till årsmöte 2024

Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs kallar härmed sina medlemsföreningar till årsmöte söndagen den 24 mars kl. 13.00, i stora lokalen på Föreningsgården, Lövängsvägen 49, 756 55 Uppsala.

Varje förening har rätt att delta med röstägande ombud (en röst per förening med) Vi har plats med max två deltagare per förening. Anmäl deltagare senast den 11 mars 2024

Anmäl till ekolnsnas@gmail.com eller tel 079 356 03 35

Information från valberedningen:

Dags att nominera till styrelsen!

Medlemsföreningarna uppmanas härmed att inkomma med nomineringar till
styrelsen för Föreningsgården Ekolnsnäs.
Styrelsen består av 7 ledamöter, varav ordförande (ett år) och tre ledamöter
(två år) skall väljas på detta årsmöte.
De personer som nomineras bör ha ett intresse för och möjlighet att vara aktiva
i arbetet med driften av Föreningsgården.
Sista dag för nomineringar är 15 mars och sändes till ekolnsnas@mail.com

Ev. frågor besvaras av valberedningen
Kiki Kirkbride 072-399 05 58
Anneli Djurklou 0708-653 402

bottom of page