Kallelse till årsmöte 2022

Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs kallar härmed sina medlemsföreningar till årsmöte söndagen den 27 mars kl. 12.00, i stora lokalen på Föreningsgården, Lövängsvägen 49, 756 55 Uppsala.

Varje förening har rätt att delta med röstägande ombud (en röst per förening med) Vi har plats med max två deltagare per förening. Anmäl deltagare senast den 17 mars 2022

Anmäl till ekolnsnas@gmail.com eller tel 018 490 23 23

Information från valberedningen:

Styrelseordförande Inger Hjelte kommer att ställa sin plats till förfogande, då hon har valt att avgå efter årsmötet den 27 mars, valberedningen uppmanar därför varje förening att nominera kandidater. I första hand söker vi efter nominerade kandidater till styrelseordförande posten, men även nomineringar till övriga poster är givetvis välkomna.

Valberedare är Kiki Alfredsson kikialfredsson@hotmail.com och René Mosegaard rene.mosegaard@yahoo.com  Det går även bra att skicka nomineringar till ekolnsnas@gmail.com